Wat is ervoor nodig om goed te luisteren?

De Xpeditie is bezig zich te verdiepen in het onderwerp luisteren. Wat is er eigenlijk voor nodig om goed te kunnen luisteren? En hoe kunnen we de toehoorders van een spiegelbijeenkomst ondersteunen bij hun rol als luisteraar? Die rol blijkt namelijk een stuk minder makkelijk dan je op het eerste gezicht zou denken.

Luisteren blijkt een hele actieve bezigheid! Tijdens het luisteren komen er waarschijnlijk allerlei gedachten in je op. Gedachten die te maken hebben met wat iemand vertelt: “Wat een onzin…”. Of juist hele andere gedachten: “Niet vergeten straks toiletpapier te kopen.”

Om toehoorders bij een spiegelbijeenkomst te helpen bij hun luistertaak ontwikkelden wij het Luisterformat. Zelf volgden we de training Deep Listening, om met meer aandacht en bewustzijn te leren luisteren.

Tot slot, delen we graag een TED Talk over ‘helpen en luisteren’: Want to help someone? Shut up and listen!