Wat is ervoor nodig om goed te luisteren?

De Xpeditie is bezig zich te verdiepen in het onderwerp luisteren. Wat is er eigenlijk voor nodig om goed te kunnen luisteren? En hoe kunnen we de toehoorders van een spiegelbijeenkomst ondersteunen bij hun rol als luisteraar? Die rol blijkt namelijk een stuk minder makkelijk dan je op het eerste gezicht zou denken.

We zullen jullie in het komende jaar zeker af en toe meenemen in deze verdieping. Voor nu alvast een TED Talk over de helpen en luisteren: Want to help someone? Shut up and listen!