Na de spiegelbijeenkomst, gaan de toehoorders (of een deel daarvan) met elkaar reflecteren op de feedback die zij van de deelnemers hebben ontvangen. Deze nabespreking vindt idealiter één of twee weken na de spiegelbijeenkomst plaats. De toehoorders hebben dan even de tijd om een en ander te laten bezinken, maar kunnen zich dat wat er tijdens de spiegelbijeenkomst is gezegd nog goed herinneren.

De nabespreking wordt (tenzij de organisatie kiest voor een andere vorm) begeleid door één van de gespreksleiders. De Xpeditie traint gespreksleiders hierop. Twee vragen staan centraal tijdens de nabespreking, namelijk:

  • Wat zijn de effecten van de feedback op de zorgprofessionals die bij de spiegelbijeenkomst als toehoorder aanwezig waren?
  • Met welke feedback gaat de organisatie aan de slag?

Het is belangrijk om goed stil te staan bij die eerste vraag. De zorgprofessionals krijgen daarmee de ruimte om -gezamenlijk- te reflecteren op de feedback: Wat heeft het met ze gedaan? Wat herkennen ze en wat niet? Op welke punten voelen ze zich aangesproken en waar niet?

Pas als dit duidelijk is, kan besloten worden met welke feedback zij/ de organisatie aan de slag gaat. Als de eerste vraag wordt overgeslagen, mist de organisatie het perspectief van de professionals en bestaat er een kans dat zij zich (deels) niet kunnen vinden in het voorgestelde verbeterplan.

Interesse in een spiegelbijeenkomst of in onze training gespreksleiders? Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer.