Vroeger… wanneer wij vertelden over spiegelbijeenkomsten, zeiden we vaak over de toehoorders: “Zij hoeven alleen maar te luisteren.” Inmiddels weten we wel beter ;) Luisteren is een hele actieve bezigheid. Het vraagt, om te beginnen, aanwezig zijn met je volle bewustzijn. En zelfs als je dat lukt (super knap!) dan liggen de afleidingen op de loer.

Gedachten over taken die nog uitgevoerd moeten worden, mail die beantwoord moet worden, de boodschappen… Maar daar blijft het niet bij. Je hebt vast wel eens gemerkt hoe je in gesprekken met mensen, soms meer bezig bent met je hoe je wilt reageren dan daadwerkelijk luisteren. Zeker wanneer mensen dingen zeggen waar je het niet mee eens bent of die op een andere manier iets bij je losmaken. We zijn geneigd om direct te reageren, met een tegenargument of een oplossing. En je raadt het al, van luisteren komt dan weinig meer terecht.

Toehoorders tijdens een spiegelbijeenkomst ervaren iets dergelijks ook. Zij worden geacht zich open te stellen voor de feedback van cliënten. En van professionals mogen we ook best verwachten dat zij hiertoe in staat zijn. Maar he, professionals zijn net mensen ;) Het luisteren tijdens een spiegelbijeenkomst kan een pittige taak zijn. Daar kunnen toehoorders best een steuntje in de rug bij gebruiken.

De Xpeditie maakte daarom het Luisterformat. Toehoorders kunnen op dit format hun (afleidende) gedachten noteren. Bijvoorbeeld, wanneer een toehoorder merkt dat iets hem irriteert of er een oordeel op popt, dan helpt het om dit op het format te schrijven. De aandacht kan daarna weer terug naar het luisteren.

Sommige toehoorders noteren enkele steekwoorden of één zin, anderen schrijven het hele format vol. Dat maakt niet uit. Het format blijft bij de toehoorder. Sommige toehoorders bewaren het format en nemen het mee naar de nabespreking, om nog eens terug te lezen wat zij ervaarden tijdens de spiegelbijeenkomst.

Organiseer je binnenkort een spiegelbijeenkomst? Deel dan het Luisterformat eens uit aan je toehoorders. De kwaliteit van het luisteren, essentieel voor een geslaagde spiegelbijeenkomst, zal erbij gebaat zijn!