Tijdens de training voor gespreksleiders van spiegelbijeenkomsten op 8 oktober kwam meteen bij de start de vraag aan de orde: wanneer is een spiegelbijeenkomst een geschikte methode…en wanneer niet?

Een belangrijke vraag, want het organiseren van een spiegelbijeenkomst vraagt de nodige tijd en aandacht van een organisatie. De werving van de cliënten zal door de professionals aangepakt moeten worden, er moeten toehoorders worden uitgenodigd, het bijwonen van een spiegelbijeenkomst kost uiteraard ook tijd en ook de implementatie van de actiepunten vraagt tijd en aandacht.

Dus wat zijn de voorwaarden voor het organiseren van een spiegelbijeenkomst?

  • Een geschikt onderwerp. Of anders gezegd: het moet voor deelnemers voldoende relevant zijn om erover te komen vertellen. Onderwerpen die ingrijpen in het persoonlijke leven van mensen zijn in het algemeen geschikt.
  • De organisatie is bereid en in staat om feedback te ontvangen. In een organisatie, die zich midden in een verandertraject bevindt, hebben de medewerkers waarschijnlijk al zoveel aan hun hoofd dat er voor feedback vanuit cliënten weinig ruimte meer is.
  • De organisatie stelt voldoende tijd en aandacht beschikbaar.
  • Daarnaast is er budget nodig. Bijvoorbeeld voor het huren van een locatie. En mogelijk wordt een gespreksleider van buiten de organisatie aangetrokken.

Aan de hand van deze punten kun je als organisatie een goede afweging maken of een spiegelbijeenkomst de beste vorm is. Kom je er niet uit? Neem gerust contact met ons op om een keertje met je mee te denken. Stuur een mail naar info@dexpeditie.nl of vul ons contactformulier in.