Het belang van medezeggenschap in de zorg wordt al langere tijd breed gedeeld. Uitgangspunt is dat bij het leveren van goede zorg de behoefte van de cliënt centraal staat. De cliënt kan individueel of als collectief zijn mening geven over de zorg en adviseren over verbeteringen. Dit kan bijvoorbeeld via het organiseren van spiegelbijeenkomsten of het instellen van een cliëntenraad.

Deze aandacht voor inspraak en medezeggenschap van cliënten heeft ook zijn uitwerking gehad op de wet- en regelgeving. Zo is er op 1 juli 2020 een nieuwe wet ingegaan die (verwarrend genoeg) de Wmcz 2018 heet en die de positie van cliënten in de zorg verder verstevigt. 

Nieuw in de Wmcz 2018 is artikel 2 waarin de inspraak van cliënten wordt geregeld:

  1. De instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven, stelt haar cliënten en hun vertegenwoordigers in de gelegenheid inspraak uit te oefenen in aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten.
  2. De instelling informeert de desbetreffende cliënten alsmede hun vertegenwoordigers over hetgeen zij heeft gedaan met de resultaten van de inspraak.

Een instelling is vrij om zelf te bepalen hoe ze deze inspraak vormgeeft. Dit kan dus ook via een spiegelbijeenkomst. 

Wil je graag weten hoe jij met een spiegelbijeenkomst het verschil kan maken voor jouw cliënten, hun vertegenwoordigers én in jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking. Uiteraard is deze geheel vrijblijvend.