De deelnemers aan onze laatste training hebben tussen de eerste en de tweede trainingsdag online met elkaar het explorerend vragenstellen én de opening geoefend.

Via een zoom-meeting hebben de deelnemers met elkaar geoefend. Er waren zes deelnemers die onderling de taak van gespreksleider, deelnemer en observant hebben verdeeld. Er was steeds één deelnemer. Eén van de observanten had de specifieke taak de tijd te bewaken.

Voor het verloop van deze praktijkoefening maakten de deelnemers gebruik van een checklist van De Xpeditie. De gebruikte casussen waren ofwel afkomstig van De Xpeditie, ofwel van praktijksituaties van de deelnemers zelf.

De deelnemers gaven aan dat deze vorm van oefenen ze prima is bevallen en dat ze bruikbare feedback hebben gekregen.