De Xpeditie heeft meerdere keren een spiegelbijeenkomst met jongeren begeleid. Onderwerpen waren bijvoorbeeld schooluitval, huisvesting en de overgang van 18- naar 18+ voor jongeren die gebruik maken van jeugdhulp. Uit eigen ervaring weten we dat spiegelen met jongeren heel goed mogelijk is, maar dat het raadzaam is de methode op enkele punten aan te passen. Die aanpassingen delen we graag met je zodat jij ook met jongeren succesvol kunt spiegelen! Vandaag vertellen we je over de tweede aanpassing……

De tweede keer dat we gingen spiegelen met jongeren, ontdekten we dat jongeren het over het algemeen lastiger dan volwassenen lijken te vinden om te praten over hun ervaringen. Het duurde best even voordat ze goed op gang kwamen.

Bij een volgende spiegelbijeenkomst besloten we daarom om vooraf even iets met de jongeren te gaan eten. Zo konden ze alvast kennismaken met elkaar en met ons als gespreksleiders. Dat werkte goed. De jongeren hadden al het een en ander met elkaar gedeeld en waren zo al ‘opgewarmd’ voor de spiegelbijeenkomst zelf.  Het gesprek kwam daardoor vlot op gang.