De Xpeditie heeft meerdere keren een spiegelbijeenkomst met jongeren begeleid. Onderwerpen waren bijvoorbeeld schooluitval, huisvesting en de overgang van 18- naar 18+ voor jongeren die gebruik maken van jeugdhulp. Uit eigen ervaring weten we dat spiegelen met jongeren heel goed mogelijk is, maar dat het raadzaam is de methode op enkele punten aan te passen. Die aanpassingen delen we graag met je zodat jij ook met jongeren succesvol kunt spiegelen! Vandaag vertellen we je over de eerste aanpassing……

De eerste keer dat we een spiegelbijeenkomst met jongeren organiseerden, kwam een deel van de jongeren -ondanks dat we ze een dag van tevoren nog hadden gebeld om ze aan de spiegelbijeenkomst te herinneren- toch niet opdagen. Een wijze les!

Sindsdien betrekken we de begeleiders van de jongeren meer bij de spiegelbijeenkomst: zij begeleiden de jongeren naar de locatie en halen ze ook weer op. Soms zijn ze als toehoorder aanwezig. Dat gaat in overleg met de jongere. We doen dit overigens niet bij alle jongeren. Het gaat hier vooral om de leeftijdsgroep van laten we zeggen 16 tot 19 jaar.

Onze ervaring met de wat oudere jongeren, vanaf een jaar of 20, is dat zij zijn vaak prima in staat om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Net als bij volwassen deelnemers vragen we deze jongeren om -als er onverwacht iets tussenkomt- ons te laten weten dat ze niet komen, zodat we eventueel iemand van de reservelijst kunnen benaderen.