Van 7 tot en met 13 september vindt de Week van Lezen en Schrijven plaats. In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. De Xpeditie begeleidt op 10 september in regio Gooi en Vechtstreek een spiegelbijeenkomst over taaltrajecten vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die onvoldoende kunnen lezen en schrijven, zijn kwetsbaar in de samenleving. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij ook vaak moeite met een computer of een smartphone.

Regio Gooi en Vechtstreek

Ca. 12.000 mensen uit Gooi en Vechtstreek zijn laaggeletterd. De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren willen laaggeletterde inwoners graag ondersteunen, zodat ook zij zoveel mogelijk mee kunnen doen. Zo kunnen inwoners die dit nodig hebben via de gemeente een taaltraject volgen vanuit de WEB-gelden.

De gemeenten willen graag weten wat de ervaringen van deelnemers aan deze taaltrajecten zijn. Wat gaat er goed, wat kan er beter en welke impact heeft het taaltraject op zaken als het zoeken en vinden van werk, het volgen van een opleiding en het sociale leven? Om die reden wordt op 10 september een spiegelbijeenkomst georganiseerd, begeleidt door De Xpeditie.

Semi-digitaal

Vanwege de Corona-maatregelen vindt de spiegelbijeenkomst op een bijzondere manier plaats: namelijk semi-digitaal. De deelnemers, gespreksleiders en een klein aantal toehoorders komen bij elkaar in het gemeentehuis in Gooise Meren. De overige toehoorders wonen de bijeenkomst online bij. Op deze manier is het toch voor alle belanghebbenden mogelijk om de live feedback van de deelnemers te ontvangen.

www.regiogv.nl
www.lezenenschrijven.nl