Onlangs begeleidde De Xpeditie een spiegelbijeenkomst waar de toehoorders via Zoom naar de ervaringen van de deelnemers luisterden. De spiegelbijeenkomst vond plaats in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio wilde inzicht in de ervaringen van inwoners met zogenaamde WEB-taaltrajecten[1].

Bij deze spiegelbijeenkomst waren de deelnemers live aanwezig: acht mensen met een migratie-achtergrond die bezig zijn om de taal te leren en een bestaan in Nederland op te bouwen. De toehoorders mochten vanwege de corona-maatregelen niet aanwezig zijn en luisterden mee via ZOOM.

Omdat we benieuwd waren hoe de toehoorders dit hebben ervaren, is hen na afloop gevraagd om feedback: hoe was het voor hen om van achter hun eigen laptop deel te nemen aan deze spiegelbijeenkomst?

Uit de reacties (14) blijkt dat de toehoorders de ervaringen van de deelnemers goed tot zich hebben kunnen nemen:

  • “Echte voorbeelden uit de praktijk”
  • “Iedereen kwam aan bod”
  • “Genoeg tijd en ruimte voor deelnemers om verhaal te doen”
  • “Uit de eerste hand ervaringen horen. Een semi gestructureerd ‘interview’. Doorvragen en concreet maken. Publiek luistert.”
  • “Inkijk in de belevingswereld van de doelgroep waar we het voor doen.”

Enkele toehoorders geven aan dat het prettig was dat de gespreksleider de antwoorden van de deelnemers regelmatig samenvatte. Dat had overigens waarschijnlijk ook te maken met de soms gebrekkige beheersing van de deelnemers van de Nederlandse taal.

Twee toehoorders geven aan dat het geluid een probleem was. Dat zal een punt van aandacht zijn voor een volgende keer: wellicht is het te ondervangen door een testje voorafgaand aan de spiegelbijeenkomst.

Verder gaf een toehoorder aan dat hij tijdens het gesprek graag had gezien welke persoon aan het woord was. Het is niet eenvoudig om dit te ondervangen; de camera staat op een vast punt, achter de deelnemers. Vooralsnog hebben we hiervoor dus nog geen oplossing.

[1] Wet Educatie en Beroepsonderwijs, ingevoerd in 1996. Deze wet regelt de organisatie van verschillende vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Gemeenten krijgen jaarlijks budget op basis van deze wet voor het inkopen van cursussen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.