Met (online) polls en korte enquêtes kun je als gemeente of zorginstelling snel iets peilen onder je inwoners of cliënten. Niets mis mee. Maar betekent dit dan ook dat jouw inwoners of cliënten zich gehoord voelen?

Peilen blijkt meestal een slechte vervanger van echt naar mensen luisteren, schrijft Kate Murphy in haar boek ‘Je Luistert Niet’. Alleen door echt te luisteren naar mensen, kun je snappen waar zij elke dag mee worstelen en wat de waarden zijn die aan hun besluiten ten grondslag liggen. Dit is essentieel voor het bieden van goede zorg en ondersteuning.

De realiteit is dat we vaak geen tijd hebben om goed naar inwoners of cliënten te luisteren. De volgende afspraak dient zich aan en er wachten nog tientallen mailtjes. En wat te denken van onze eigen interne stem die er ‘doorheen tettert’ wanneer anderen ons iets vertellen. We zijn soms meer bezig met hoe we gaan reageren, dan dat we onze aandacht richten op wat de ander ons vertelt.

Murphy benoemt dat niemand altijd goed kan luisteren. “Het is ligt in de aard van de mens dat hij zich laat afleiden door wat zich in zijn hoofd afspeelt. Luisteren kost moeite.” Volgens Murphy is het bovendien zo dat je vermogen om aandachtig te luisteren afneemt als je het niet vaak genoeg doet.

De Xpeditie wil graag de luistervaardigheden van professionals in zorg en welzijn stimuleren en ondersteunen. Wij hebben daarom een luisterformat ontwikkeld voor tijdens spiegelbijeenkomsten. Toehoorders aan een spiegelbijeenkomst hebben de belangrijke taak om goed te luisteren naar het gesprek. Het luisterformat helpt hierbij. Door af en toe de eigen gedachten te noteren, ontstaat er ruimte en aandacht voor hetgeen inwoners of cliënten tijdens een spiegelbijeenkomst vertellen.

Ben je benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Of wil je ook wel eens ervaren wat een spiegelbijeenkomst is? Neem dan contact met ons op. Wij luisteren graag naar jouw behoefte ;)