De kern van de spiegelbijeenkomst bestaat uit de luisterende toehoorders. Immers, zonder hen zou de feedback die de deelnemers geven, nergens landen.

Dat luisteren lijkt wellicht een tamelijk relaxte bezigheid: je hoeft niets te doen, alleen maar te luisteren. Oeps, klopt niet! Misschien herken je dat zelf ook? Want iedereen die wel eens een situatie heeft meegemaakt waarin er kritiek op hem/haar werd geuit, weet wat er dan allemaal met je kan gebeuren en hoe ontzettend moeilijk het dan kan zijn om te blijven luisteren.

Renate van der Veen en Olga Plokhooij (januari 2018) schrijven hierover dat luisteren eigenlijk een heel actieve bezigheid is. De activiteit zit hem onder andere in het omgaan met alle verstoringen die voortdurend plaatsvinden terwijl je luistert. Denk aan: gedachten die opkomen, reacties die je wilt geven, vragen die je hebt, oordelen die opborrelen…Herkenbaar?

Om meer inzicht te krijgen in deze processen, maar vooral om onze toehoorders te helpen bij het luisteren, heeft De Xpeditie contact gezocht met Stefanie Schuddebeurs van De Luisteracademie. Zij gaat ons helpen beter te begrijpen wat de toehoorders meemaken en wat we kunnen doen om hen op hun taak voor te bereiden.

We zijn vreselijk benieuwd en komen er in de volgende Xpress nieuwsbrief zeker op terug!