Jeugdzorgwerkers geven hun werk een magere voldoende, een 5,5. Ruim de helft vindt dat zij hun kennis en kunde niet voldoende kunnen inzetten. 92% overweegt weleens de sector te verlaten, waarvan 51% dit zelfs (zeer) regelmatig doet. Als belangrijkste vertrekredenen worden aangegeven: werkdruk (61%), te weinig tijd voor zorgtaken (41%) en de mentale en fysieke belasting van het werk (28%). Dit blijkt uit een peiling van FNV onder de jeugdzorgmedewerkers in 2019.

Werkdruk is de belangrijkste oorzaak dat jeugdzorgwerkers weleens de sector willen verlaten. ‘De werkdruk is zo hoog dat je eigenlijk altijd tijd tekort komt. Het gaat wel om kinderen, die wil je niet laten staan. Dus dan ben ik in mijn vrije tijd hier toch nog vaak mee bezig. Mijn privéleven, inclusief mijn gezin, komt daardoor ook regelmatig onder druk te staan’, aldus één van de respondenten.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We bonzen al drie jaar op de deuren met de boodschap dat de werkdruk in de jeugdzorg ongezond hoog is.’

Lees het hele artikel op de website van FNV.