…je het cliëntperspectief weer helder op het netvlies wilt hebben.

Een spiegelbijeenkomst is een mooie methode om feedback op te halen van je cliënten. Wat is nou een goede reden om dit te organiseren?

Als (zorg)professional wil je graag vraaggestuurd werken. Zorgen vanuit het perspectief van jouw cliënten. Daar doe je het immers voor.

Toch komt deze manier van werken onder druk te staan als je er niet met enige regelmaat bij stil staat. Het is verleidelijk om werkzaamheden op de automatische pilot te gaan doen. Een bepaalde routine heeft nu eenmaal ook voordelen en soms hebben cliënten wensen en behoeften die niet goed passen in jouw manier van werken. Bijvoorbeeld omdat ze extra tijd of inspanning kosten. Of gewoon omdat ze afwijken van je eigen behoeften.

Het is dan ook aan te raden om af en toe het perspectief van cliënten weer helder op het netvlies te krijgen. Bijvoorbeeld door spiegelbijeenkomsten te organiseren. Tijdens een spiegelbijeenkomst horen professionals rechtstreeks van hun cliënten wat voor hen essentieel is. Dat inspireert en motiveert professionals om te handelen vanuit dit perspectief.