…je een vermoeden wilt toetsen

Een spiegelbijeenkomst is een mooie methode om feedback op te halen van je cliënten. Wat is nou een goede reden om dit te organiseren?

Uiteraard heb je als team/organisatie het beste voor met je cliënten/inwoners. Juist om die reden proberen jullie zo goed mogelijk bij hun behoeften aan te sluiten. Soms gebruik je een aanpak/methode/behandeling die uitgebreid is onderzocht en waarvan de effectiviteit is bewezen. Maar soms is een bewezen methode gewoonweg niet beschikbaar. Of is niet helemaal duidelijk of die ene manier past bij die ene situatie en handelt het team deels op basis van een vermoeden.

Niks mis mee. Maar we kunnen ons voorstellen dat het team in dergelijke gevallen behoefte hebt om jullie vermoeden eens te toetsen: deed het team de juiste aannames en trok je de juiste conclusies? Is de situatie goed ingeschat en hebben de cliënten/inwoners inderdaad baat gehad bij de aanpak?

In zo’n geval is het fijn als jullie bij een aantal cliënten/inwoners kunt toetsen of jullie vermoeden klopt. Sloot de aanpak/werkwijze/behandeling inderdaad aan bij de behoefte? Waarom wel niet en hoe had het beter gekund?

In een spiegeltraject krijg je als team de kans om vermoedens te toetsen. Cliënten/inwoners vertellen over hun ervaringen met de gekozen aanpak/methode/behandeling. Zo wordt duidelijk of jullie vermoeden juist was en word het team gevoed om daar waar nodig vermoedens bij te stellen

Wil je meer weten over de methode Spiegelbijeenkomst? Neem dan contact met ons op.