…er nieuw beleid ontwikkeld wordt.

Gemeenten die maatschappelijk beleid actualiseren of een nieuwe beleidsrichting ontwikkelen, doen er goed aan om gedurende dit proces (meerdere keren) met cliënten en inwoners in gesprek te gaan over hun ervaringen. Een spiegelbijeenkomst is een goede methode hiervoor, omdat het de mogelijkheid biedt om partners uit de gehele keten uit te nodigen als toehoorder.

Tijdens een spiegelbijeenkomst staat het cliëntperspectief centraal. Ongeveer anderhalf uur lang, zijn de deelnemers aan het woord over hun ervaringen. Zij mogen het vertellen: wat hebben zij meegemaakt, waar hebben zij behoefte aan, wat ging er goed en wat kan er beter? Vanuit verschillende disciplines en plekken uit de (beleids)keten hiernaar luisteren werkt verbindend.

Op deze manier staat niet alleen het cliëntperspectief (weer) centraal, maar ontstaat er ook een gedeeld beeld daarover. Zorg er hierbij voor dat de boodschap is: samen leren en verbeteren! Zo kan een spiegelbijeenkomst bijdragen aan als ketenpartners met elkaar nadenken over knelpunten en de gewenste oplossingsrichtingen.