…het team is uitgebreid of er veel nieuwe medewerkers zijn.

Soms heb je als zorgorganisatie te maken met veel verloop onder medewerkers. Of er komen veel nieuwe medewerkers bij door uitbreiding en groei. Na zo’n fase is het belangrijk om aandacht te besteden aan samen leren en verbeteren.

Een spiegelbijeenkomst kan hieraan bijdragen doordat het team de kans krijgt om het cliëntperspectief centraal te zetten. Voor nieuwe medewerkers is het misschien wel de eerste keer dat ze op deze manier van hun cliënten horen wat er speelt. Vervolgens kan het team samen aan de slag met de opgehaalde verbeterpunten.

Met een spiegelbijeenkomst neem je de tijd om echt naar cliënten te luisteren. Wat vinden zij belangrijk, hoe ziet goede zorg en welzijn er door hun ogen uit? Door daar als team naar te luisteren raak je samen geïnspireerd, gemotiveerd en krijg je zicht op waar zich knelpunten voor doen in de onderlinge samenwerking. En niet alleen dat, je krijgt ook zicht op waar het al heel goed gaat en je dus als team sterk staat!