…je daarmee data uit cliënttevredenheidsonderzoeken kunt duiden

Vrijwel alle dienstverlenende organisaties, ook in de zorg, houden cliënttevredenheidsonderzoeken. In de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg is bijvoorbeeld opgenomen dat het meten van cliënttevredenheid verplicht is. Ook gemeenten moeten jaarlijks meten wat inwoners die gebruik maken van zorg uit de Wmo of Jeugdwet hiervan vinden. Meestal gebeurt dit aan de hand van een enquête.

Deze kwantitatieve onderzoeken leveren -logischerwijs- kwantitatieve informatie op: zoveel procent is tevreden, zoveel procent niet of matig. Waarom mensen al dan niet tevreden zijn vertelt het onderzoek niet. Vaak is het daarom lastig om aan de hand van de resultaten iets te verbeteren. De kwantitatieve resultaten bieden hier te weinig informatie voor.

Om inzicht te krijgen in het verhaal achter de cijfers én om concrete verbeterpunten op te halen zijn andere -meer kwalitatieve- methoden nodig, zoals een spiegelbijeenkomst.

Een spiegelbijeenkomst biedt de mogelijkheid om diepgaand inzicht te verkrijgen in de ervaringen van mensen met zorg. Zaken die uit het cliënttevredenheidsonderzoek naar voren komen, kunnen in een spiegelbijeenkomst worden uitgevraagd: Waarom vindt men de informatievoorziening ontoereikend en hoe komt het dat een ruime meerderheid de hulp op locatie A als effectief heeft ervaren? Om maar eens twee voorbeelden te noemen.

Deze inzichten zijn belangrijk als de organisatie de informatievoorziening wil verbeteren of wil bekijken of de hulp op locatie B ook effectiever kan.

Door een cliënttevredenheidsonderzoek aan te vullen met een spiegelbijeenkomst, kun je gericht het verhaal achter de cijfers bloot leggen en krijg je als organisatie inzicht in verbetermogelijkheden.

Meer weten? Neem contact met ons op: info@dexepditie.nl