…je verder wilt komen dan ’the usual suspects’.

Cliëntenraden zijn een goede manier om medezeggenschap vorm te geven. Al was het alleen maar omdat zij dankzij de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (de Wmcz) een formele positie in de organisatie hebben.

Een cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van de cliënten van een zorginstelling. Om dat goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat de raad weet wat cliënten vinden die géén deel uitmaken van de cliëntenraad, oftewel de achterban van de cliëntenraad. Hoe ervaren zij de zorg en welke verbeterpunten zien zij?

Vernieuwde Wmcz 2018

Hierbij wordt de raad gesteund door de vernieuwde Wmcz 2018. Hierin is namelijk opgenomen dat de zorgorganisaties waar mensen langdurig verblijven, verplicht zijn om al hun cliënten via inspraak te organiseren. Doel hiervan is om cliënten in zorgorganisaties (meer) invloed te geven op hun dagelijks leven, zodat keuzes worden gemaakt die aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het is dus voor zowel de zorgorganisatie als voor de cliëntenraad van belang om op de hoogte te zijn van de ervaringen en behoeften van alle cliënten. Zo kom je als organisatie verder dan ’the usual suspects’.

De wet geeft alleen aan dat inspraak georganiseerd moet worden, ze zegt niet hoe dat moet. De organisatie en de cliëntenraad bepalen samen wat een prettige en geschikte vorm is.

Er zijn verschillende vormen van inspraak. Sommige zijn makkelijk en kosten niet veel tijd. Denk bijvoorbeeld aan een poll met een beperkt aantal gesloten vragen. Hiermee kun je snel te weten komen wat cliënten vinden van een onderwerp/voorstel. De informatie die je met een poll ophaalt is meestal wel oppervlakkig: je weet bijvoorbeeld niet waarom cliënten een bepaalde mening hebben.

Andere vormen vragen meer tijd, inspanning en deskundigheid. Een voorbeeld hiervan is een spiegelbijeenkomst. Deze vorm biedt de mogelijkheid om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen en ervaringen. Hierdoor komt verdiepende informatie boven tafel.

Denk je dat een spiegelbijeenkomst een geschikte manier is om binnen jouw organisatie inspraak te vorm te geven? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!

LOC Cliëntenraden organiseert jaarlijks de Week van de Medezeggenschap.