Voor een succesvolle spiegelbijeenkomst zijn de toehoorders net zo belangrijk als de deelnemers. Zij zijn immers degenen die aan de slag moeten met de ervaringen die de deelnemers vertellen. Besteed daarom tijdens de organisatie van de spiegelbijeenkomst voldoende aandacht aan de toehoorders. We hebben 3 tips voor je. Vandaag tip 2 over de voorbereiding van de toehoorders.

De toehoorders hebben een bijzondere rol, namelijk luisteren. Om misverstanden te voorkomen is het essentieel dat de toehoorders van tevoren precies weten dat dit hun rol is. Als mensen de verwachting hebben dat er een gesprek gaat plaatsvinden tussen hen en de deelnemers is de kans groot dat ze teleurgesteld zijn en daardoor al niet meer goed kunnen luisteren. Wees daar in je uitnodiging aan de toehoorders dus 100% helder over!