Voor een succesvolle spiegelbijeenkomst zijn de toehoorders net zo belangrijk als de deelnemers. Zij zijn immers degenen die aan de slag moeten met de ervaringen die de deelnemers vertellen. Besteed daarom tijdens de organisatie van de spiegelbijeenkomst voldoende aandacht aan de toehoorders. We hebben 3 tips voor je. Vandaag tip 1: wat is het juiste aantal?

In principe is het aantal toehoorders onbeperkt. Zoveel als de locatie toestaat. Je kunt dus breed uitnodigen. De Xpeditie hoort vaak terug van deelnemers dat ze het fijn vonden dat er veel toehoorders waren: blijkbaar vonden veel mensen hun verhaal belangrijk. De deelnemers voelen zich dan echt gehoord. Denk dus niet dat deelnemers het eng vinden dat er veel mensen luisteren, of dat het aantal toehoorders gelijk moet zijn aan het aantal deelnemers omdat er anders een ongelijke situatie ontstaat. In tegendeel! Als er weinig toehoorders, is het signaal dat hiervan uit gaat dat er onvoldoende mensen zijn voor wie de verhalen van de deelnemers interessant zijn. Het minimumaantal toehoorders moet daarom gelijk zijn aan het aantal deelnemers.