We zeiden het al eerder: het is heel goed mogelijk om een hybride of volledig online spiegelbijeenkomst te houden. Maar hoe bewaak je de kwaliteit in dat geval? Wij hanteren hiervoor drie belangrijke criteria.

#1 Zorg voor een goede gespreksleider

Allereerst, zorg voor een goede gespreksleider. Deze weet de juiste vragen te stellen en ook dóór te vragen bij deelnemers. De gespreksleider moet hier extra alert op zijn, omdat je bij een online bijeenkomst minder zicht hebt op de non-verbale communicatie. Emoties zijn minder goed waar te nemen, terwijl die juist een belangrijke factor zijn in bruikbare feedback. Een goede gespreksleider weet dit boven tafel te krijgen, ook online.

#2: Video aan of uit?

Ten tweede, maak duidelijke afspraken over microfoons en camera’s die, al dan niet, aanstaan. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om na de introductie alleen de deelnemers te vragen om camera en microfoon aan te laten. Toch graag iedereen in beeld? Wij kregen laatst zelf de tip om bij alle deelnemers dezelfde achtergrond in te stellen. Beide opties geven een rustiger beeld en maken meteen duidelijk wie er deelnemen aan het gesprek en wie toehoorder zijn.

#3: Privacy! Een verantwoordelijkheid van alle aanwezigen

Ten derde, wees volledig transparant over hoe je de privacy bewaakt en wat dit vraagt van alle aanwezigen. Denk aan: geen opnames maken, de toehoorders zorgen ervoor dat derden niet kunnen meeluisteren en de technische beveiliging van de digitale bijeenkomst is op orde.

Ben je al gespreksleider spiegelbijeenkomsten? Doe dan onze speedtraining over online spiegelen. In twee uur tijd frissen we je kennis vaardigheden op en leer je ze online in te zetten.