Cliëntervaringsonderzoek Wmo nieuwe stijl: mogelijkheden voor spiegelbijeenkomsten

Vanaf 2021 krijgen gemeenten meer mogelijkheden om het verplichte CEO Wmo uit te voeren. De huidige werkwijze: middels een vragenlijst is niet langer verplicht. Aanleiding is de constatering dat de huidige werkwijze onvoldoende informatie oplevert om te kunnen sturen, leren en verbeteren.

Een werkgroep concludeerde dat:

  • het CEO toegespitst moet kunnen worden op specifieke doelgroepen,
  • dat het verhaal en de leefwereld van cliënten meer centraal moet komen te staan,
  • dat het CEO aan de lokale omstandigheden aangepast moet kunnen worden.

Methode spiegelbijeenkomst

Het blijft verplicht om elk jaar voor 1 juli te rapporteren over de resultaten van het CEO. Hiervoor is een nieuw format ontwikkeld. In dit format wordt ook de methode spiegelbijeenkomst genoemd als optie. De methode spiegelbijeenkomst stelt bij uitstek het verhaal en het perspectief van de cliënt/inwoner centraal, de methode levert live feedback op waarmee gemeenten én zorgaanbieders ruim verbeterpunten krijgen aangereikt. De methode is per definitie toegespitst op een specifieke doelgroep en lokaal opgezet.

De Xpeditie pleit al langer voor een CEO (zowel Wmo als Jeugd) dat daadwerkelijk bruikbare feedback oplevert en juicht deze ontwikkeling dus zeker toe.

Is jouw gemeente geïnteresseerd in een CEO in de vorm van een spiegelbijeenkomst? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

CEO Jeugd

Het CEO Jeugd blijft vooralsnog ongewijzigd. Er is hier al meer ruimte voor gemeenten om het onderzoek naar eigen inzicht uit te voeren. Op de site van de VNG is te lezen dat het mogelijk is om het CEO Wmo en het CEO Jeugd op elkaar te laten aansluiten: gemeenten die meedoen aan het traject ‘Anders onderzoeken’kunnen de gekozen onderzoeksaanpak ook gebruiken voor het CEO Jeugd.

De Xpeditie heeft meerdere keren in het kader van een CEO Jeugd een spiegelbijeenkomst georganiseerd en begeleid.