De Xpeditie heeft eind 2019 in opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek een spiegelbijeenkomst over complexe scheidingen georganiseerd. Zeven ouders uit vier gemeenten uit deze regio die te maken hebben met een complexe echtscheiding vertelden over hun ervaringen met de hulp die zij krijgen van hun gemeente en zorgaanbieders. Ruim twintig professionals die werkzaam zijn bij gemeenten en zorgaanbieders luisterden. De spiegelbijeenkomst is onderdeel van een scholingsprogramma voor gemeentelijke jeugdconsulenten op het thema complexe scheidingen.

De professionals gaven aan dat de bijeenkomst het volgende heeft opgeleverd:

  • aanknopingspunten voor verbeteringen
  • meer begrip voor ouders in een complexe scheiding
  • bevestiging van eerder gehoorde signalen of problemen
  • motivatie om zelf dingen anders te doen
  • meer inzicht in ouders in een complexe scheiding

Ze waren erg te spreken over de werkvorm van de spiegelbijeenkomst: “Fijn dat zoveel ouders bereid waren hun ervaringen te delen.”