Als je deelnemers gaat werven voor een spiegelbijeenkomst, zorg er dan voor dat de groep deelnemers voldoende homogeen is: de situatie waarover een deelnemer wordt bevraagd, moet voldoende overeenkomen met de situatie van de andere deelnemers. Op deze manier herkennen de deelnemers elkaars ervaringen en kunnen deze eventueel aanvullen.

Een voorbeeld:

Een gemeente werkt sinds drie jaar met wijkteams en wil graag feedback van mensen die contact hebben gehad met een wijkteam. De wijkteams zijn er voor alle inwoners die een vraag hebben op het gebied van wonen, werk en inkomen, opvoeding, jeugdhulp, vrijwilligers werk, enzovoort.

De teams zijn geïnteresseerd in feedback van mensen die zij begeleiden vanwege problematische schulden én in feedback van ouders die kampen met opvoedingsproblemen. Hoewel de vragen voor de beide doelgroepen deels overlappend zijn, raadt de gespreksleider aan om twee spiegelbijeenkomsten te houden: één met mensen met problematische schulden en één met ouders. Op deze manier ontstaat voldoende homogeniteit: de deelnemers kunnen elkaars ervaringen herkennen en aanvullen.

Diepgang

De deelnemers spiegelen zich aan elkaars ervaringen: de ervaring van de ene deelnemer helpt de andere deelnemer om zich bewust te worden van zijn/haar ervaring: van de overeenkomsten en de verschillen. Als de groep deelnemers onvoldoende homogeen is, is het moeilijk om in het gesprek voldoende diepgang te bereiken.