Onderzoek naar de effecten van spiegeltraject op een team

In 2024 hebben zes studenten van de Universiteit voor Humanistiek op verzoek van De Xpeditie onderzoek gedaan naar de wijze waarop teams waar een spiegelbijeenkomst heeft plaatsgevonden, aan de slag gaan met de resultaten. Het onderzoek vond plaats bij […]