Janny Bakker-Klein: Responsiviteit

Janny Bakker-Klein
Foto door Norbert Waalboer

Responsiviteit is het vermogen van een professional om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is. Janny Bakker-Klein deed haar promotie onderzoek om te begrijpen waarom professionals in het sociaal domein handelen zoals zij dat doen.

Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, startte ruim twaalf jaar geleden met haar onderzoek. Dit vanuit de verwondering over schrijnende situaties van mensen die in ons land in aanraking kwamen met het brede sociaal domein en die daarin veel leed werden aangedaan. Formeel klopte het beleid en klopten de regels. Echter was in de dagelijkse praktijk de toepassing daarvan voor deze mensen niet in hun voordeel. Bakker-Klein wilde begrijpen hoe dat kon, waarom we in het sociaal domein met mensen omgaan zoals we dat doen en waarom het zo moeilijk is om mensen op een voor hen betekenisvolle manier te helpen.

Proefschrift Janny Bakker-Klein